Ідентифікаційний номер: як отримати за кордоном?

Ваші кроки у випадку потреби!

     Як отримати ідентифікаційний код, якщо особа за кордоном? Громадяни України, які проживають або перебувають за кордоном та не можуть прибути до відповідного органу контролю в Україні, у разі необхідності внесення змін до Державного реєстру або отримання документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, можуть надіслати поштою до Державної податкової служби України (м. Київ, Львівська площа,8). Заяву про внесення змін за ф. 5ДР та ксерокопію з чітким зображенням документа, що посвідчує особу.Підпис фізичної особи на Заяві про внесення змін за ф. 5ДР повинен бути засвідчений у встановленому законодавством порядку.При цьому документи, видані компетентними органами іноземної держави та складені іноземною мовою, повинні бути засвідчені в установленому законодавством України порядку та перекладені українською мовою, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Документ, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичної особи, яка проживає або перебуває за кордоном та не може прибути до відповідного контролюючого органу в Україні, може бути надісланий до закордонної дипломатичної установи України за місцем проживання за кордоном або за письмовим клопотанням особи на вказану нею адресу за кордоном.